Zásady ochrany osobných údajov

V záujme vašej bezpečnosti a súkromia sme pripravili dokument, v ktorom nájdete pravidlá spracovania osobných údajov a používania cookies v súvislosti s používaním webovej stránky https://fitness-sport.sk/.

Zber informácií a ochrana osobných údajov

Webová stránka je v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane osobných údajov a jej správca vynakladá maximálne úsilie na to, aby sa všetci používatelia webovej stránky cítili bezpečne.

Poskytnuté osobné údaje budú vhodným spôsobom chránené, aby sa nedostali do rúk neoprávnených osôb. Taktiež sa nebude prenášať, ďalej predávať alebo používať spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho zamýšľaným účelom. Nezabúdajte, že poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné, ale aj nevyhnutné na pridanie komentára na blogu alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Komentáre

Keď návštevníci zanechajú komentáre na stránke, zhromažďujeme údaje zobrazené vo formulári komentárov, ako aj IP adresu návštevníka a reťazec používateľského agenta prehliadača, aby sme pomohli odhaliť spam. Zanechanie komentára je úplne dobrovoľné. Rozhodnutím zanechať komentár však súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov.

Kontaktný formulár

Na blogu https://thermalcorvinus.sk/kontakt je kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať. Vyplnenie kontaktného formulára vyžaduje poskytnutie osobných údajov, ktoré slúžia na kontaktovanie osoby odosielajúcej formulár s cieľom odpovedať na otázku alebo požiadavku. Informácie odoslané prostredníctvom formulára sa uchovávajú na účely zákazníckeho servisu na dobu neurčitú, ale takto získané informácie sa nepoužívajú na marketingové účely.

Cookies

Web používa súbory cookies, ktoré sa používajú na prispôsobenie obsahu stránok potrebám užívateľa, aby sa stránka správne zobrazovala na zariadení užívateľa, na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia stránky používajú webové stránky a aké sú stránky webu. najobľúbenejšie a poskytujú používateľom reklamný obsah v súlade s ich záujmami.

Pri prvej návšteve Blogu sa zobrazujú informácie o používaní cookies. Prijatím týchto informácií súhlasíte s používaním cookies v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, odstráňte súbory cookie a zmeňte nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači.

Používané cookies neukladajú žiadne osobné údaje ani iné informácie zhromaždené od používateľov a sú zhromažďované iba na štatistické účely.

V rámci blogu sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:

 • Nevyhnutné – Cookies prispievajú k použiteľnosti webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.
 • Predvoľby – Cookies prispievajú k použiteľnosti webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.
 • Štatistiky – Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových stránok pochopiť, ako sa rôzni používatelia správajú na webových stránkach zhromažďovaním a nahlasovaním anonymných informácií, t.j. metrika Yandex – používa sa na zhromažďovanie informácií o aktivitách používateľov na blogu – štatistiky návštevnosti webových stránok, počet kliknutí a záznamy jednotlivých relácií. Vďaka tomu môžeme sledovať skúsenosti používateľov pri interakcii s webovou stránkou, čo je neoceniteľný pomocník pri jej optimalizácii. Tieto informácie sa zhromažďujú za účelom analýzy obsahu a záujmov používateľov, aby sme mohli vytvárať obsah na témy podobné záujmom čitateľov.
 • Neklasifikované – nezaradené cookies sú cookies, ktoré sú v procese klasifikácie spolu s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Právo na prístup k údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má užívateľ nasledovné práva:

 • právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom;
 • právo na opravu údajov;
 • právo na vymazanie údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania;
 • právo namietať proti spracovaniu;
 • právo na prenos údajov (ak je to technicky možné);
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, ak bol takýto súhlas predtým udelený;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Denníky servera

Používanie webovej stránky zahŕňa odosielanie dopytov na server, kde je webová lokalita uložená. Každý dotaz odoslaný na server sa uloží do denníkov servera.

Denníky okrem iného zahŕňajú: IP adresa používateľa, dátum a čas servera, informácie o webovom prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate. Protokoly sa ukladajú a ukladajú na server.

Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi ľuďmi používajúcimi webovú stránku a nepoužívajú sa na identifikáciu používateľa.

Protokoly servera sú len pomocným materiálom používaným na správu webovej stránky a ich obsah nie je sprístupnený nikomu inému než osobám oprávneným spravovať server.

Dohoda

Používaním webovej stránky https://itness-sport.sk/ používateľ vyhlasuje, že si prečítal naše zásady ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi.