Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov   /   Zásady spracovania   /   GDPR

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

 

 

Kto je správca 

 

Sme spoločnosť Fitness-Sport.sk - Ing. Jozef Illéš, IČO 45316635, so sídlom Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou, zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou, pod spisovou značkou č. OŽP-R/2009/04867-3, č. živnostenského registra: 790-12044. a prevádzkujem e-shop Fitness-Sport.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca t. z. určujeme ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

 

 

Kontaktné údaje

 

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maile [email protected].

 

 

 

Prehlasujeme

 

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že :

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujících dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: Prihlasovacie meno, Heslo, Titul, Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Ulica, Popisné číslo, Mesto, PSČ, Štát, IP adresa bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy, dodanie tovaru.

 

Vedenie účtovníctva.

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

Marketing - zasieľanie newsletterov.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame na účely priamého marketingu - zasielanie obchodných informácii, na základe vášho súhlasu po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu.

 

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 2 rokov od udelenia vášho súhlasu.

 

V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

 

 

 

Cookies

 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

 

Naše webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

 

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

 

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a dodržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Našim dodávateľom e-shopového riešenia je spoločnosť : All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO : 36 654 965, DIČ : 2022222873, IČ DPH : SK2022222873.

 

 

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

 

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a zmluvný spolupracovníci, dodávatelia.

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť.

 

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem : Google, Inc.

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

 

 

 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu.

 

Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EU.

 

 

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: [email protected].

 

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke podľa zásad spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 31 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

 

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

 

 

 

Právo na prenositeľnosť

 

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v digitálnej podobe. Na to potrebujeme aspoň 31 dní.

 

 

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

 

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 31 dní.

 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 

 

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

 

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

 

 

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

 

Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním informačných e-mailov zasielame vám ich len na základe vášho súhlasu. Odber e-mailov môžete ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

 

 

Mlčanlivosť

 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov.


 

 

Osobné údaje sú považované za dôverné informácie, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a preto v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám alebo inak komerčne využívané.

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu.

 

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov.

 

posiľnovacie stroje a lavice
Copyright 2018 - 2022 © posiľnovacie stroje a lavice
Tvorba internetových obchodov - Atomer.sk
Sitemap Zásady ochrany osobných údajov Zásady vrátenia tovaru Predpisy predajne