Kategórie

Cvičenie a cviky na bradlách


Rozhodli ste sa pravidelne posilňovať? Máte záujem o nadobúdanie svalovej hmoty v oblasti rúk? Chcete, aby si aj vaše okolie všimlo, že pravidelne navštevujete fitness centrum? Máte záujem o pravidelné posilňovanie, v dôsledku ktorého sa zmení vaše telo? Chcete prekonať sami seba? Chcete mať v rukách vyššiu silu ako doteraz? V tom prípade je aj pre vás určené cvičenie a cviky na bradlách.

bradlábradla

V ponuke máme tieto bradlá:

http://fitness-sport.sk/57-bradlaCviky na bradlách predstavujú špecifický spôsob nadobúdania svalovej hmoty v oblasti rúk. Cvičenie a cviky na bradlách sú založené na tom, že pomocou sily svojich rúk pomaly dvíhate váhu svojho tela. Dochádza k efektívnemu posilňovaniu deltového svalu, veľkého prsného svalu a trojhlavého pažného svalu. Ide o tie svaly, ktoré sú viditeľné aj pod tričkom s dlhým rukávom. V prípadne, že sa rozhodnete pre pravidelné cvičenie a cviky na bradlách, dosiahnete nadobudnutie svalového objemu v tých častiach tela, ktoré sú voľným okom najviac viditeľné. Vášmu okoliu tak bude hneď jasné, že sa pravidelne a poctivo venujete posilňovaniu.

V ponuke nášho e-shopu máme viaceré bradlá. Existujú bradlá, ktoré je možné pomocou vŕtačky pripevniť o stenu. Tieto bradlá poskytujú vďaka pripevneniu o stenu bezpečie a istotu počas cvičenia. Ďalej poznáme bradlá, na ktorých montáž taktiež potrebujete vŕtačku. Tieto bradlá však pomocou vŕtačky nepripevňujete do steny, ale do stropu. Rovnako ako bradlá, ktoré je možné zavesiť do steny, aj tieto vám vďaka privŕtaniu zabezpečia dokonalé pohodlie a bezpečie počas cvičenia. Poznáme ešte bradlá stacionárna. Ide o najčastejší typ bradiel používaný vo fitness centra. Je potrebné ich len zložiť a následne postaviť na ľubovoľné miesto v miestnosti. Z hľadiska úžitkovej plochy vyžadujú spomedzi všetkých spomenutých bradiel najviac priestoru v miestnosti. Pri kúpe bradiel preto musíte zvážiť, koľko úžitkovej plochy vám môžu bradlá v miestnosti zabrať. Ľudia, ktorí majú na bradlá vyhradenú menšiu miestnosť sa najčastejšie rozhodujú medzi bradlami, ktoré je možné pripevniť o stenu alebo o strop. Stacionárne bradlá sú určené pre tých, ktorí majú na bradlá vyhradenú väčšiu miestnosť.

Cviky na bradlách sú rôzne. K najčastejším jednoznačne patria kliky na bradlách. Ide o ľahko zapamätateľný cvik, takže je možné, že si ho ihneď obľúbite. Uchopte bradlá, aby vaše nohy viseli vo vzduchu a lakte ste mali mierne napnuté. Prekrížte nohy, ohnite svoje lakte a trup pomaly spustite dole tak, aby sa vaše predlaktie nachádzalo na rovnomernej úrovni so zemou. Z tejto pozície sa snažte vytiahnuť smerom hore, až kým nepocítite v lakťoch mierne napnutie. V pozícií zotrvajte približne 5 sekúnd a následne sa vráťte do polohy s prekríženými nohami. Keďže ide o cvik, ktorý je náročný na ruky, je vhodné, ak spočiatku ho začnete vykonávať po 5 opakovaní v 1-2 sériách v závislosti od úrovne vašej fyzickej kondície. Nezabúdajte na pravidelné striedanie hlbokého nádychu s hlbokým výdychom. Keď sa budete dvíhať smerom hore, musíte sa zhlboka nadýchnuť. V okamihu, keď sa budete vracať do polohy s prekríženými nohami, musíte sa zhlboka vydýchnuť. Správnou aktiváciu brušného svalstva docielite jeho efektívne posilnenie. Pri posilňovaní totiž platí, že nie je dôležité iba správne vykonávanie a zapamätanie si jednotlivých cvikov, ale aj správne hlboké dýchanie. Musíte dbať na striedanie hlbokého nádychu s hlbokým výdychom.

Vzhľadom k tomu, že cvičenie a cviky na bradlách poskytujú priestor na efektívne posilňovanie v oblasti rúk, môžeme sa vďaka nim zamerať aj na biceps. Pomocou vykonávania špecifických klikov na bradlách môžeme docieliť efektívne nadobúdanie svalovej hmoty práve v tejto oblasti ľudského tela. Pri tomto cviku je potrebné, aby ste uchopili paralelnú tyč na bradlách. Následne sa musíte na tyči zdvihnúť tak, aby sa vaše predlaktie nachádzalo v paralelnej rovine so zemou. V tejto pozícií budete cítiť mierne napnutie. Z tejto pozície sa dvihnite smerom hore tak, aby sa vaše ruky spolu s predlaktím nachádzali v kolmej rovine s podlahou. V pozícií budete cítiť mierne napnutie v oblasti lakťov a zotrvajte v nej približne 5 sekúnd. Následne sa vráťte do východiskovej polohy. Rovnako ako pri predchádzajúcom cvičení, tak aj pri tomto nesmiete zabudnúť na pravidelné hlboké dýchanie. Pred tým ako sa dvihnete smerom hore, musíte sa zhlboka nadýchnuť. V okamihu, keď sa budete spúšťať do východiskovej polohy, musíte zhlboka vydýchnuť.

Nasledujúci cvik obľubujú predovšetkým ženy a mierne pokročilí, pretože si pri dvíhaní smerom hore sčasti pomáhate aj nohami. V porovnaní s predchádzajúcim cvikmi je veľmi podobný. Uchopte do svojich rúk kolmo stojace rukoväte bradlí a lakte si oprite o mäkké opierky. Mäkké opierky obsahujú predovšetkým stacionárne bradlá. Dvihnite sa na bradlách smerom hore a svoje kolená pokrčte tak, aby sa vaše stehná nachádzali na paralelnej úrovni s podlahou. Musíte akoby visieť na bradlách. Nohy musíte mať prekrížené a zhlboka sa nadýchnite. Z tejto pozície sa snažte dostať smerom hore tak, aby ste mali ruky vystreté a v lakťoch pocítili mierne napnutie. V pozícií zotrvajte približne 5 sekúnd a následne sa vráťte do polohy s prekríženými nohami. Tento cvik môžete opakovať približne v 5 opakovaniach v 1-2 sérií, v závislosti od vašej fyzickej kondície. Mierne pokročilým postačí, ak budú toto cvičenie na bradlách vykonávať v 1 sérií. Pri tomto cvičení dochádza k efektívnemu posilňovaniu svalov na rukách, najmä bicepsu a tricepsu.

Možno sa to na prvé prečítanie o cvikoch na bradlách nezdá, ale cvičenie a cviky na bradlách sú určené predovšetkým pre mierne pokročilých, pokročilých a profesionálnych športovcov. Ak patríte medzi mierne pokročilých, spomeňte cvičenie na bradlách svojmu fitness trénerovi. Pred tým ako začnete samotné cvičenie a cviky na bradlách, musíte mať v rukách nadobudnutú určitú silu, aby ste ich zvládli. Väčšina začiatočníkov ju ešte nemá, preto pre nich predstavuje cvičenie a cviky na bradlách správnu voľbu. Ak už patríte medzi mierne pokročilých, môžete pomaly začať s cvičením na bradlách. Je však potrebné, aby ste vykonávali menej opakovaní a menej sérií v porovnaní s pokročilými a profesionálmi. V opačnom prípade môžete riskovať zdravotné problémy. Vo všeobecnosti totiž platí, že nie je vhodné, preceňovať svoje sily. Radšej sa pred každým cvičením na bradlách poraďte so svojim osobným trénerom.

Cvičenie a cviky na bradlách sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa spravidla venujú posilňovaniu už dlhšiu dobu. Venujú sa im preto hlavne mierne pokročilí, pokročilí a profesionáli. Na bradlách je možné vykonávať kliky takým spôsobom, že sa z pôvodnej polohy musíte pomaly dvíhať smerom hore a následne sa vrátiť do východiskovej polohy. Dochádza tak k aktivácií svalov v oblasti rúk. Výsledkom je, že cvičenie a cviky na chrbát sú zamerané na nadobúdanie svalovej hmoty v oblasti rúk. Nezabúdajte v pôvodnej polohe na hlboký nádych a v okamihu vracania sa do východiskovej polohy na hlboký výdych.