Reklamačný poriadok a záruka

 

Všetky reklamácie vybavuje výhradne e-shop fitness-sport.sk a to k spokojnosti zákazníka na základe individuálneho prístupu.

Postup pri vybavení reklamácie:

  1. O každej reklamácii nás informujte e-mailom na  alebo písomne listom.
  2. Tovar zašlite ako poistený balík (nie dobierkou) spolu s dokladom o kúpe (faktúra) a dôvodom reklamácie (podrobný popis závady) na adresu prevádzkovateľa.
  3. Predávajúci po obdržaní oznámenia o závade dohodne s kupujúcim konkrétne riešenie.

Reklamácie vybavujeme najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.

 

Záruka

Na všetok ponúkaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Kupujúci je pri dodaní tovaru povinný tovar skontrolovať a všetky chyby okamžite nahlásiť predávajúcemu.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné a materiálové chyby. Ako doklad o záručnej lehote slúži faktúra.

Záruka sa nevzťahuje na:

-       bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním

-       poškodenie nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym výberom, nedostatočným ošetrovaním, použitím za iným účelom ako je predmet použitia

-       poškodenie nesprávnym skladovaním